Egzamin czeladniczy za darmo

Ewa Winiarska jest twórcą zawodu wizażysty, zdała pierwszy egzamin mistrzowski w zawodzie wizażysta przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej MŚP w Szczecinie. Obecnie Ewa jest członkinią komisji egzaminacyjnej a także instruktorem projektu bezpłatnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

Roczna Szkoła Profesjonalnego Wizażu i Stylizacji przygotowuje merytorycznie do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

W szczecińskiej Izbie Rzemieślniczej MŚP można uzyskać szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do bezpłatnego egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.